Arian Verheij   |   Woord & Geschrift

teksten leven text works texte vermitteln

DE   EN  

Hebreeuwse miniaturen — זוטות עבריות

De schepping

Het kan u moeilijk zijn ontgaan, in het Darwinjaar is de schepping behoorlijk in het nieuws geweest. Vanuit onze eigen stad kwam zelfs het bericht dat zij in het geheel niet zou hebben plaatsgevonden. Het betreffende Hebreeuwse werkwoord zou eigenlijk ‘scheiden’ betekenen, het uit elkaar halen van hemel en aarde – die toen logischerwijze al moeten hebben bestaan.

Wat daarvan ook zij, het begin van Genesis 1 is behoorlijk lastig. Dat blijkt al uit de voetnoot die de Nieuwe Bijbelvertaling bij het eerste vers plaatst: ‘Ook mogelijk is de vertaling: “In het begin toen God de hemel en de aarde schiep […] zei God”.’ Dat begint goed! Wie Hebreeuws kan, ziet trouwens dat er nog een mogelijkheid is: ‘Toen God begon met het sch***en van hemel en aarde […] zei God’. Voor beide alternatieve vertalingen geldt dat het spreken van God de eerste concrete gebeurtenis is die verteld wordt.

En dat scheiden? Voor vers 1 geloof ik er niet zo in. Maar dat het maken van onderscheid heel belangrijk element in het verhaal is staat wel vast, kijk maar in de verzen 4, 6, 7, 14, en 18. Het Hebreeuws heeft daar een apart werkwoord voor en dat doet het heel goed.

Verschenen in Over & Weer. Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Nijmegen, januari 2010.

Dwaas, wijs: slim Spintol Miljoen Speels Duister Water Toch verschijnen Zijn wie je bent Rehoboth Maikel Atbasj Rijp zomerfruit Virus Zwanger Corona Misdaad en straf De geboorte van Simson Wie begroef Mozes? Golem In herinnering Kabbala Houdoe Wildplassers? Mozes Waarheid Lahav Shani Sefardiet Mentaliteit San Paolo Israël Judeeërs of Joden Crossdressing Lobith Eerbiedskapitaal Donker Klezmer Genderneutraal? Arabreeuws Jad Wasjem DNEKNED Leven is het meervoud van lef Menora en minaret Makkabeüs Seksualiteit Ben-Hur Mijn of zijn Klemtoon-NBV Golgota Netanjahoe Rachmones – ech wel! Betselem Rosj Hasjana Namenmonument Attenojeleheine! Cheider Rode grond? Peuters Mooi Nogmaals: ossenkop Ossenkop Verborgen tuin Chabad Drie-eenheid Ester Mazzel Jezus Geen cent te makken Het raadsel van Venlo Godenzonen Na nach De oudste torarol ter wereld Toe, lag 100 jaar Klikje Bolleboos Messias Chanoeka Aanschouwen of verschijnen Gay Pride Schepping van de week De zesde dag Sjoa of Holocaust Pesach, het feest van voorbijgaan Nieuwe kracht De Tempelrol De boeken van Mozes Samaritanen 5772 Rechters Atsmaoet Hosanna Poeriem Hebreeuws op straat Tellen, tellen, tellen U of jij Het Jonge Testament Rosj Hasjana Geintje Aramees Mozes of Manasse God, god, goden Natuurmuseum De schepping Wortels Rekenen met letters De naam van God Oude en nieuwe letters ‘En toen Tora of Torah? In Israël Sjalom in Mokum Stl dt r gn klnkrs …