Arian Verheij   |   Woord & Geschrift
teksten leven text works texte vermitteln

English | Deutsch

Hebreeuwse miniaturen — זוטות עבריות

Kabbala

Tot eind augustus besteedt het Joods Cultureel Kwartier in Amsterdam uitgebreid aandacht aan de kabbala, de mystieke traditie van het jodendom. Zeer de moeite waard om eens een kijkje te gaan nemen.

De kabbala (klemtoon op la) zoekt en vindt aanknopingspunten in de Hebreeuwse Bijbel, bijvoorbeeld in het scheppingsverhaal en bij de naam van God, JHWH. Maar de Bijbel is zelf van vóór de mystiek, en de term קַבָּלָהkabbala komt er dan ook niet in voor.

Wat wel voorkomt, onder meer in Ester 4:4, is het verwante werkwoord קַבֵּל kabbeel. Dat betekent iets als ‘aannemen’ of ‘ontvangen’. Logisch eigenlijk: traditie, ook mystieke traditie, is doorgeven wat je eerst zelf ontvangen hebt.

Verschenen in Over & Weer. Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Nijmegen, juli/augustus 2019.

Kabbala Houdoe Wildplassers? Mozes Waarheid Lahav Shani Sefardiet Mentaliteit San Paolo Israël Judeeërs of Joden Crossdressing Lobith Eerbiedskapitaal Donker Klezmer Genderneutraal? Arabreeuws Jad Wasjem DNEKNED Leven is het meervoud van lef Menora en minaret Makkabeüs Seksualiteit Ben-Hur Mijn of zijn Klemtoon-NBV Golgota Netanjahoe Rachmones – ech wel! Betselem Rosj Hasjana Namenmonument Attenojeleheine! Cheider Rode grond? Peuters Mooi Nogmaals: ossenkop Ossenkop Verborgen tuin Chabad Drie-eenheid Ester Mazzel Jezus Geen cent te makken Het raadsel van Venlo Godenzonen Na nach De oudste torarol ter wereld Toe, lag 100 jaar Klikje Bolleboos Messias Chanoeka Zien of gezien worden Gay Pride Schepping van de week De zesde dag Sjoa of Holocaust Pesach, het feest van voorbijgaan Nieuwe kracht De Tempelrol De boeken van Mozes Samaritanen 5772 Rechters Atsmaoet Hosanna Poeriem Hebreeuws op straat Tellen, tellen, tellen U of jij Het Jonge Testament Rosj Hasjana Geintje Aramees Mozes of Manasse God, god, goden Natuurmuseum De schepping Wortels Rekenen met letters De naam van God Oude en nieuwe letters ‘En toen Tora of Torah? In Israël Sjalom in Mokum Stl dt r gn klnkrs …