Arian Verheij   |   Woord & Geschrift
teksten leven text works texte vermitteln

English | Deutsch

Publicaties

Publications

Veröffentlichungen

Klik hier voor een volledig overzicht.

Please click here for a full overview.

Bitte klicken für einen vollständigen Überblick.

De carrière hiervoor

Building Up …

Frühere Arbeitstätigkeit, Chronologisch

[FOTO ARIAN VERHEIJ]
1999-2007
Universiteit van Tilburg, Faculteit Katholieke Theologie: docent Bijbels Hebreeuws en Oude Testament. Vrije Universiteit, Faculteit der Godgeleerdheid: docent aan de Masteropleiding Bible Translation. Hoger Onderwijs voor Ouderen VU: docent Bijbels Hebreeuws. Universiteit van Amsterdam, Religiestudies: docent Bijbels Hebreeuws, Hebreeuwse Bijbel, Computervaardigheden, Informatievaardigheden, Bijbel, Jodendom
Teaching positions in Biblical Hebrew, Biblical Studies, Jewish Studies, Presentation and Research Skills at the universities of Amsterdam (UvA, VU), and Tilburg
Lehrstellen für Biblisches Hebräisch, Bibelwissenschaft, Judentum, an den Universitäten zu Amsterdam (UvA, VU) und Tilburg
2007
Vrije Universiteit, Faculteit Godgeleerdheid: onderzoeker in Kleine Dataproject Hebreeuwse Database (DANS, KNAW & NWO)
Vrije Universiteit, Faculty of Theology: researcher in Hebrew Database Project with DANS, KNAW & NWO
Vrije Universiteit, Theologische Fakultät: Projekt Hebrew Database in Zusammenarbeit mit DANS, KNAW & NWO
2006
Polderland Language and Speech Technology, Nijmegen: projectmedewerker Sofeer, spellingchecker en electronisch woordenboek Hebreeuwse en Jiddisje woorden in het Nederlands.
Polderland Language and Speech Technology, Nijmegen: work on Sofeer, a spelling checker and electronic dictionary of Hebrew and Yiddish words in Dutch
Polderland Language and Speech Technology, Nijmegen: Entwicklung von Sofeer, eine mit Wörtern hebräischer und jiddischer Herkunft erweiterte niederländische Korrekturhilfe bei MS Office
2002-2003
Nederlands Bijbelgenootschap, Haarlem: vertaler in project De Nieuwe Bijbelvertaling
Netherlands Bible Society: translator of the project De Nieuwe Bijbelvertaling (new Dutch-language Bible translation)
Niederländische Bibelgesellschaft: Übersetzer der neuen niederländischen Bibelübersetzung De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV)
Eerder
Earlier
Vor 2002
UvA: kandidaat-assistent Oude Testament; RU Leiden: Assistent in Opleiding (promotie in 1990); VU Amsterdam: docent Bijbels Hebreeuws; RU Utrecht: docent Oude Testament; NWO / VU Amsterdam: postdoc-onderzoeker, Werkgroep Informatica (WIVU); Kinshasa: gastdocent Hebreeuws en OT
Teaching and Research positions in Old Testament, Biblical Hebrew, and Computer Science at the universities of Amsterdam (UvA and VU), Leiden (PhD 1990), and Utrecht; visiting professor of Hebrew and OT Studies in Kinshasa
Lehr- und Forschungsstellen Altes Testament, Hebräisch, in Amsterdam, Leiden (Promotion 1990) und Utrecht; Gastprofessur Hebräisch und Altes Testament, Kinshasa