Arian Verheij   |   Woord & Geschrift
teksten leven text works texte vermitteln

Vertaling

Translation

Ihr Übersetzungspartner

Für eine genaue, zielsprachegerechte und sachkundige Übersetzung Ihrer Texte in den Bereichen Bibelwissenschaften, Sprache, Kultur, Geschichte und Religion können Sie sich völlig auf mich verlassen. Artikel und Referate anerkannter Forscher übersetze ich aus dem Deutschen ins Englische und ins Niederländische.

I offer accuracy, competence and excellent readability in my Dutch or German translation of your book, paper, scholarly article – particularly in the field of the humanities: language, culture, history, religion.

 • John Lukacs, Een korte geschiedenis van de twintigste eeuw (samen met Boukje Verheij). Verschenen in maart 2014 bij uitgeverij Prometheus/Bert Bakker.
 • Wereldgodsdiensten van A tot Z, door de Britse godsdienstwetenschapper Ron Geaves. De serie omvat vijf delen met daarin de belangrijkste termen uit boeddhisme, christendom, hindoeïsme, islam en jodendom, alfabetisch gerangschikt en kort verklaard. Uitgeverij Boom.
 • Voor wetenschappers van naam vertaal ik wetenschappelijk werk van en naar het Nederlands, het Engels en het Duits.
 • Mijn eigen Basisgrammatica van het Bijbels Hebreeuws vanuit het Nederlands naar het Frans. Uitgeverij Labor et Fides, Genève.
 • Enkele hoofdstukken van: Erik Eynikel, Ed Noort, Tjitze Baarda, en Adelbert Denaux (red.), Internationaal Commentaar op de Bijbel (2001), uit verschillende talen naar het Nederlands, te weten:
  Samuel Pagán: El Libro de Ester,
  Gilberto Gorgulho en Ana Flora Anderson: Proverbs,
  Mary Timothea Elliott: Song of Songs,
  Anne-Marie Pelletier: Commentaire d'Isaïe.
 • Eerder werkte ik als vertaler-oudtestamenticus mee aan de Nieuwe Bijbelvertaling.