Arian Verheij   |   Woord & Geschrift
teksten leven text works texte vermitteln

Publicaties

Bibliography

Veröffentlichungen

Boeken

Books

Bücher

Artikelen en boekbesprekingen

Articles and Reviews

Artikel und Buchbesprechungen

 • (2013). ‘Een ongemakkelijk verhaal’ over: A. Versluis, Geen verbond, geen genade. Analyse en evaluatie van het gebod om de Kanaänieten uit te roeien (Deuteronomium7), Zoetermeer 2012. Interpretatie 21/2, 45. (Download, 0,2 MB)
 • (2012). ‘De Dode Zeerollen’ over: Hans Debel (red.), De rollen van de Dode Zee, Leuven 2011. Interpretatie 20/6, 46. (Download, 0,2 MB)
 • (2012). ‘“Israël” in Romeinen 10’ over: Dr. M.C. Mulder, Israël in Romeinen 10. Intertextuele en theologische analyse van de oudtestamentische citaten in Romeinen 9:30-10:21, Zoetermeer 2011. Interpretatie 20/2, 44. (Download, 0,2 MB)
 • (2012). ‘Tora. Een belevenis’ over: Binjamin Heyl, Tora. Een belevenis, Amsterdam 2011. Interpretatie 20/1, 45. (Download, 0,4 MB)
 • (2011). Ferenc Postma and Arian Verheij: ‘In Signum Benevoli Affectus III. Menasseh ben Israel’s Album Inscription for Nathanael Vechner’, Zutot: Perspectives on Jewish Culture, 8/1, 41-45. (Download, 0,8 MB)
 • (2011). ‘Het Arosa Trio’. Naklank bij het concert van 12 december 2011 in De Vereniging te Nijmegen, georganiseerd door de Nijmeegse Stichting voor Kamermuziek. Download of kijk op de website van de NSVK.
 • (2011). ‘Gemiste kans’ over: Jakob Kaaks, Job en de god van Babylon. Theo-politiek, Verbondstrouw en de val van Marduk, Delft 2010. Interpretatie 19/8, 34. (Download, 0,5 MB)
 • (2011). ‘Lied van de Eenheid’ over: Lia van Aalsum, Lied van de Eenheid. Een onderzoek naar de bijbelse intertekstualiteit van het spirituele geschrift Sjier haJichoed, Delft/Zutphen 2010. Interpretatie 19/6, 32-33. (Download, 0,7 MB)
 • (2011). ‘Inderdaad, zo zit het’ over: Michiel Op de Coul en Marcel Poorthuis (vert. en toelichting), Johannes Damascenus & Theodorus Abū Qurra. De eerste christelijke polemiek met de islam, Zoetermeer 2011. Interpretatie 19/6, 33-34. (Download, 0,9 MB)
 • (2011) ‘Verdelen of heersen. ‘sjafat’ in het Oude Testament’. Interpretatie 19/2, 7-8. (Download, 2,8 MB)
 • (2011). ‘De Psalmen als poëzie’ over: Frans Croese, Tot lof van God. Het boek der Psalmen, Elburg 2010. Interpretatie 19/2, 30-31. (Download, 1 MB)
 • (2010). Ferenc Postma and Arian Verheij: ‘In Signum Benevoli Affectus II. Menasseh ben Israel’s Album Inscription for Johann Heinrich Hottinger’, Zutot: Perspectives on Jewish Culture, 7/1, 75-79. (Download, 0,9 MB)
 • (2010). Het Natuurmuseum in Nijmegen. Alef Beet 20/2, 38-39.
 • (2010). ‘Concreet en aards’ over: René Süss, De Geest bemint de buitenkant. Jodendom in fragmenten, Amsterdam 2010. Interpretatie 18/7, 33-34. (Download, 0,4 MB)
 • (2010). ‘Job in strofen’ over: J. Fokkelman, Het boek Job in vorm. Een literaire vertaling, Amsterdam 2009. Interpretatie 18/2, 32. (Download, 1,2 MB)
 • (2009). Ferenc Postma and Arian Verheij: ‘In Signum Benevoli Affectus I. Seven Album Inscriptions by Menasseh ben Israel’. Zutot: Perspectives on Jewish Culture, 6/1, 35-47. (Download, 2,1 MB)
 • (2009–). Reeks Hebreeuwse miniaturen.
 • (2009). ‘Pirkee Avot in het Nederlands’ over: R. Evers, פרקי אבות Spreuken der Vaderen. Joodse wijsheid uit de Oudheid (Pirkei Avos. Een nieuwe vertaling met klassieke commentaren), Amsterdam 2009 en Leo Mock & Marcel Poorthuis, Spreuken over de fundamenten. Joodse wijsheid voor de mensheid, Amsterdam 2009. Interpretatie 17/6 (2009) 32-33. (Download, 4,5 MB)
 • (2009). ‘De database van Alef Beet op www.hebreeuws.org’. Alef Beet 19/1, 60-61. (Download, 125KB)
 • (2008). Putte, R. v.d. – A. J. C. Verheij – J. E. Vermeulen: ‘De Steen van Job gevonden’. Phoenix 54/2, 99-104.
 • (2007). ‘Albert van der Heide neemt afscheid van de VU’. Alef Beet 17/2, 46-47. (Download, 130KB)
 • (2007). ‘Mozes of Manasse? of: waarom ik van Rasji houd’. Alef Beet 17/1, 43-45. (Download, 135KB)
 • (2007). Russell T. Fuller and Kyoungwon Choi, Invitation to Biblical Hebrew - A Beginning Grammar (Grand Rapids MI, 2006). Review of Biblical Literature.
 • (2007). J. Neusner: Rabbinic Categories: Construction and Comparison (Leiden / Boston, 2005). Review of Biblical Literature.
 • (2007). Aaron D. Rubin, Samuel David Luzzatto: Prolegomena to a Grammar of the Hebrew Language (Piscataway NJ, 2005). Review of Biblical Literature.
 • (2006). J. Neusner, Questions and Answers. Intellectual Foundations of Judaism (Peabody 2005). Review of Biblical Literature.
 • (2005). ‘Hoe het היהודים verging in enkele vertalingen van de Hebreeuwse Bijbel’. In: H. Blok, e.a. (red.), Om voor te lezen - Miqra. Feestbundel voor Frits Hoogewoud, Deel 4 van ACEBT Supplement Series, Maastricht: Shaker, pp. 143-149 (Download, PDF, 4,8 MB).
 • (2005). M. Rogland, Alleged Non-Past Uses of Qatal in Classical Hebrew (Assen 2003). Nederlands Theologisch Tijdschrift 59, 65-66.
 • (2005). De Stuttgarter Elektronische Studiebijbel (SESB). Een kennismaking. Met andere woorden 24/1 37-43.
 • (2005). Postma, F. – A. J. C. Verheij: ‘Bibliografie van F.J. Hoogewoud. Met een overzicht van zijn lectiones gehouden voor de Societas Hebraica Amstelodamensis’. In: Blok, H. e.a. (red.) Om voor te lezen - Miqra. Feestbundel voor Frits Hoogewoud, ACEBT Supplement Series 4, Maastricht: Shaker 171-186.
 • (2003). ‘Het proefschrift van Londroma Bandony’. Met Andere Woorden 22/4, 33-35.
 • (2003). ‘De naam van het boek. Een oefening in gematria’. Alef Beet 13/1, 49-51. (Download, 178KB)
 • (2003). W. Gross, Doppelt besetztes Vorfeld: syntaktische, pragmatische und übersetzungstechnische Studien zum althebräischen Verbalsatz (Berlin / New York 2001). Nederlands Theologisch Tijdschrift 57, 156-157.
 • (2002). ‘The Translation of Elijah' : A Response to Everett Fox’. In: Athalya Brenner en Jan Willem van Henten (red.), Bible Translation on the Treshold of the Twenty-First Century. Authority, Reception, Culture and Religion, Deel 353 van JSOT Supplement Series, Sheffield. Sheffield Academic Press, pp. 170-174.
 • (2002). ‘Striking Exceptions? Some Remarks on Imperative Forms of Hof`al Verbs’. In: F. Postma, K. Spronk, en E. Talstra (red.), The New Things. Eschatology in Old Testament Prophecy. Festschrift for Henk Leene, Deel 3 van ACEBT Supplement Series, Maastricht: Shaker, pp. 243-246.
 • (2002). E.L. Martin, The Temples That Jerusalem Forgot (Portland OR 2000). Archeologie Magazine 10/1, 68.
 • (2001). `Commune ardore ad litteras hebraicas inflammati' - II: Bij het veertigjarig jubileum van de Societas Hebraica Amstelodamensis. Amsterdam.
 • (2001). Postma, F. – A.J.C Verheij: ‘Vijf album-inscripties van Menasseh ben Israel. Een eerste kennismaking’. Alef Beet 11/2, 23-32. (Download, 400KB)
 • (2001). ‘A Cloud of Witnesses - Towards a Linguistic Typology of Biblical Hebrew Texts’. In: Janet Wilma Dyk, P. J. van Midden, K. Spronk, G. J. Venema, en R. Zuurmond (red.), Unless Some One Guide Me . . . Festschrift for Karel Deurloo, Deel 2 van ACEBT Supplement Series, Maastricht: Shaker, pp. 257-263.
 • (2000). C. L. Miller (ed.), The Verbless Clause in Biblical Hebrew. Linguistic Approaches (Winona Lake 1999). Bibliotheca Orientalis 57, 136-138.
 • (1999). ‘Bijbels Hebreeuws in Kinshasa’. Dichter bij Afrika 19, 3-4.
 • (1999). ‘An Occasional Excentric. Some Observations on the Position of Atnah in Massoretic Verse’. Dutch Studies-NELL 4/1, 27-37.
 • (1999). Z. Zevit The Anterior Construction in Classical Hebrew (Atlanta 1998). Bibliotheca Orientalis 56, 699-701.
 • (1999). S. R. Driver A Treatise on the Use of the Tenses in Hebrew and Some Other Syntactic Questions. With an introductory essay by W. Randall Garr (Grand Rapids 1998). Bibliotheca Orientalis 56, 171-172.
 • (1999). L. J. de Regt, Participants in Old Testament Texts and the Translator. Reference Devices and their Rhetorical Impact (Assen 1999). Nederlands Theologisch Tijdschrift 53, 311-312.
 • (1999). J. Graham-Campbell, The Viking World (London 1989). Scarabee 40, 47.
 • (1998). ‘Quelques remarques sur la distribution des racines à n lexèmes verbaux en hébreu biblique’. In: Actes du Cinquième Colloque International Bible et Informatique: "Traduction et Transmission", Aix-en-Provence, 1-4 septembre 1997, Deel 65 van Travaux de linguistique quantitative, Paris. Honoré Champion, pp. 161-163.
 • (1998). W. Gross, Die Satzteilfolge im Verbalsatz alttestamentlichter Prosa (Tübingen 1996). Bibliotheca Orientalis 55, 483-484.
 • (1998). S. Bombeck, Das althebräische Verbalsystem aus aramäischer Sicht (Frankfurt/M, 1997). Bibliotheca Orientalis 55, 485-486.
 • (1998). C. L. Miller, The Representation of Speech in Biblical Hebrew Narrative (Atlanta 1996). Bibliotheca Orientalis 55, 481-483.
 • (1997). ‘Early? Late? A Reply to F. H. Cryer’. Scandinavian Journal of the Old Testament 11, 41-43.
 • (1997). ‘De tocht der tochten en de productieve Hebreeuwse genitief’. Alef Beet 7/1, 35-37. (Download, 192KB)
 • (1997). Y. Endo, The Verbal System of Classical Hebrew in the Joseph Story (Assen 1996). Language 73, 893.
 • (1997). N. Winther-Nielsen, A Functional Discourse Grammar of Joshua (Stockholm 1995). Nederlands Theologisch Tijdschrift 51, 235-236.
 • (1997). E. J. Revell, The Designation of the Individual (Kampen 1996). Bibliotheca Orientalis 54, 452-454.
 • (1997). A.L.H.M. van Wieringen, Analogies in Isaiah (Amsterdam 1993). Bibliotheca Orientalis 54, 349-351.
 • (1997). ‘De Hebreeuwse Grammatica van S. D. Luzzatto’. Alef Beet 7/2, 33-39. (Download, 384KB)
 • (1997). De Vries, J.E. – A.J.C Verheij: ‘A Portion of Slippery Stones. Wordplay in Four Twentieth-Century Translations of the Hebrew Bible’. In: Dirk Delabastita (red.), Traductio. Essays on Punning and Translation, Manchester / Namur: St Jerome / Presses Universitaires de Namur, pp. 67-94.
  Lees het artikel op books.google.com.
 • (1996). ‘Words Speaking for Themselves. On the Poetics of Qohelet 1.4-7’. In: Janet Wilma Dyk (red.), Give Ear to My Words. Psalms and Other Poetry in and around the Hebrew Bible. Essays in Honour of Professor N. A. van Uchelen, Amsterdam / Kampen: SHA / Kok Pharos, pp. 183-188.
 • (1996). ‘Kinshasa, la belle …’ Kabats, blad van de theologische faculteit der Vrije Universiteit te Amsterdam 1996-1997/1, 6-8.
 • (1996). J. Blau, A Grammar of Biblical Hebrew (Wiesbaden 1993). Bibliotheca Orientalis 53, 491-492.
 • (1996). H. Blok en Margreet Steiner, De onderste steen boven (Kampen 1991). Scarabee 21, 19.
 • (1996). D. Bahat, The Atlas of Biblical Jerusalem (Jerusalem 1994). Scarabee 21, 30.
 • (1996). ‘Het opmerkelijke gedrag van enige stamformaties’. In: Peter Crom, Ferenc Postma, en Adri van der Wal (red.), Mirabilia absque Numero. Ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van Eep Talstra, Amsterdam: Eigen beheer, pp. 27-30.
 • (1996). ‘Beneficia Chaldaica. Ter ere van Jan Sanders’. In: Jan Wim Wesselius (red.), Magister Morum. Opstellen voor Jan Sanders van leden van de Societas Hebraica Amstelodamensis, Amsterdam: SHA, pp. 59-60.
 • (1995). ‘Lees, maar er staat niet wat er staat. Ketib-qere in een computertekst van de Hebreeuwse Bijbel’. In: Margriet Gosker, Murk Popma, Eep Talstra, Arian Verheij, en Dick Vunderink (red.), Een boek heeft een rug. Studies voor Ferenc Postma op het grensgebied van theologie, bibliofilie en universiteitsgeschiedenis, ter gelegenheid van zijn vijftigste verjaardag, Zoetermeer: Boekencentrum, pp. 207-211.
 • (1995). ‘Encoding Revisited. A New Version of the Werkgroep Informatica Text of the Hebrew Bible’. In: Actes du Quatrième Colloque International Bible et Informatique: "Desk and Discipline", Amsterdam, 15-18 août 1994, Paris / Genève. Slatkine, pp. 273-281.
 • (1995). W. Richter, Biblia Hebraica transcripta BHt 6, 7, 15 (St. Ottilien 1991). Journal of Semitic Studies 40, 103-105.
 • (1995). ‘Bij het afscheid van Wolfgang Schneider’. Alef Beet 5/1, 14-16. (Download, 384KB)
 • (1994). W. Bader, Simson bei Delila (Tübingen 1991). Theologische Literaturzeitung 119, 412-413.
 • (1994). A. Brenner - F. van Dijk-Hemmes, On Gendering Texts (Leiden 1993). Bibliotheca Orientalis 51, 632-634.
 • (1994). De Vries, J.E. – A.J.C Verheij: ‘The Same Or Not The Same 2. Measuring Lexical Correspondence Between Translations of One Source Text, Demonstrated on the Petrus Canisius and Some Other Dutch Bible Translations’. Babel 40, 221-231.
 • (1993). P. Oussoren, De stem uit het vuur (Zoetermeer 1993). Alef Beet 3/2, 45-47. (Download, 217KB)
 • (1993). K. Jongeling e.a., Studies in Hebrew and Aramaic Syntax (Leiden 1991). Bibliotheca Orientalis 50, 710-715.
 • (1993). A. Schoors, The Preacher Sought to Find Pleasing Words (Leuven 1992). Bibliotheca Orientalis 50, 481-482.
 • (1993). De Vries, J.E. – A.J.C Verheij: ‘The Same Or Not The Same. A Way to Assess the Degree of Lexical Agreement Between a Translation and its Source Text, Demonstrated on the Petrus Canisius Translation of the Old Testament’. Babel 39, 21-29.
 • (1993). A. Koster, Job en De vijf rollen (Eindhoven 1992). Alef Beet 3/2, 43-45. (Download, 384KB)
 • (1992). ‘Stems and Roots. Some Statistics Concerning the Verbal Stems in the Hebrew Bible’. Zeitschrift für Althebraistik 5, 64-71.
 • (1992). ‘Stems and Roots, a Resume’. In: Actes du Troisième Colloque International Bible et Informatique: "Interprétation, Herméneutique, Expertise", Tübingen 28-31 août 1991, Paris / Genève. Slatkine, pp. 655-657.
 • (1992). A. Niccacci, The Syntax of the Verb in Classical Hebrew Prose (Sheffield 1990). Bibliotheca Orientalis 49, 214-217.
 • (1992). ‘Die hebräischen Synopsen als Hilfsmittel beim sprachlichen Vergleich paralleler Texte’. Vetus Testamentum 42, 90-102.
 • (1992) (Met E. Talstra). ‘Crunching Participles. An Aspect of Computer Assisted Syntactical Analysis Demonstrated on Isaiah 1-12’. In: Eep Talstra en A. L. H. M. van Wieringen O.S.A. (red.), A Prophet on the Screen. Computerized Description and Literary Interpretation of Isaianic Texts, Deel 9 van Applicatio, Amsterdam: VU University Press, pp. 21-33.
 • (1991). ‘Paradise Retried. On Qoh 2:4-6’. Journal for the Study of the Old Testament 50, 113-115.
 • (1989). ‘The Genitive Construction with Two Nomina Recta’. Zeitschrift für Althebraistik 2, 210-212.
 • (1989). ‘Criteria for Parallels. A Grass Roots Synoptic Problem’. In: Actes du Second Colloque International Bible et Informatique: "Méthodes, Outils, Résultats", Jérusalem, 9-13 juin 1988, Paris / Genève. Slatkine, pp. 591-603.
 • (1988). ‘Opnieuw “Tekst, betekenis en vertaling” ’. Met Andere Woorden 7, 11-12.
 • (1988) (Met E. Talstra). ‘Comparing Samuel/Kings and Chronicles. The Computer Assisted Making of an Analytical Synoptic Database’. Textus 14, 41-60.
 • (1986). ‘Jesaja 1-25 (vertaling)’. De Eerste Lezing 12, 7-52.
 • (1985). ‘De os en de ezel aan de kribbe’. Hervormd Nederland, 21-12 1985, 49.
 • (1985). De os & de ezel. Jesaja 1 in het Oude Testament en in de Adversus Judaeos literatuur. Doctoraalscriptie, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam.
 • (1983). ‘Exodus 4:24-26 in de Septuaginta’. Summa, Blad van de Theol. Fac. van de UvA 5, 16-17.
 • (in voorb.a). Art. gerah, kikkar, kor, maneh. In: Bob Becking en Johannes C. de Moor (red.), KLY - Utensils in the Hebrew Bible, Deel 50 van Oudtestamentische Studiën, Leiden: Brill, pp. .