Arian Verheij   |   Woord & Geschrift
teksten leven text works texte vermitteln

Hebreeuwse miniaturen — זוטות עבריות

Drie-eenheid

Christenen en joden, het is een verhaal waar je meestal niet vrolijk van wordt. Toch komt er af en toe wel iets grappigs voorbij. In een pasverschenen wetenschappelijke bundel, waarvan ik de teksten niet schreef maar wel redigeerde, staat een plaatje: een detail uit een 16e-eeuwse bijbeluitgave. Je ziet daar het Hebreeuwse woord בָּרָאbara, (God) schiep, uit Genesis 1:1.

Bij elke van de drie letters van dat woord heeft iemand, we weten niet wie, in de kantlijn een Hebreeuws woord toegevoegd. Bij de ב staat בֶןben (zoon), bij de ר staat רוּחַroeach (geest) en bij de laatste letter, de א, zien we אָבab (vader).

Je hoort deze onbekende christen denken: ha! zie je wel! onze Drie-eenheid is direct al in het eerste Hebreeuwse scheppingswoord aanwezig, daar zullen die joden niet van terughebben! Apekool natuurlijk, maar ergens toch ook wel ontroerende apekool. En eerlijk is eerlijk, een joodse kabbalist had zoiets ook kunnen bedenken.

Drie-eenheid Ester Mazzel Jezus Geen cent te makken Het raadsel van Venlo Godenzonen Na nach De oudste torarol ter wereld Toe, lag 100 jaar Klikje Bolleboos Messias Chanoeka Zien of gezien worden Gay Pride Schepping van de week De zesde dag Sjoa of Holocaust Pesach, het feest van voorbijgaan Nieuwe kracht De Tempelrol De boeken van Mozes Samaritanen 5772 Rechters Atsmaoet Hosanna Poeriem Hebreeuws op straat Tellen, tellen, tellen U of jij Het Jonge Testament Rosj Hasjana Geintje Aramees Mozes of Manasse God, god, goden Natuurmuseum De schepping Wortels Rekenen met letters De naam van God Oude en nieuwe letters ‘En toen Tora of Torah? In Israël Sjalom in Mokum Stl dt r gn klnkrs …

Verschenen in Over & Weer. Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Nijmegen, april 2014.